Forum demo with different statuses
#0

ประชาสัมพันธ์เว็ปสำหรับร้านกาแฟ ร้านอาหารไว้ใช้สำหรับสะสมแต้มให้ลูกค้าใช้ฟรี ใช้งานง่ายเพียงลูกค้าแจ้งเบอร์โทรศัพท์ก็สามารถสะสมแต้มได้แล้ว ไม่ต้องใช้บัตรสะสมที่มักหาย ลืมเอามา และเป็นภาระร้านค้าที่ต้องพิมพ์ สนใจเข้าไปใช้งานได้ที่

www.plawanpoint.com


Filename: 1525071753185.jpg - size: 53,302 bytes - view: 97
Filename: 1525071750493.jpg - size: 53,302 bytes - view: 90