หลักสูตร ADVANCED LATTE ART : หนทางสู่การเป็นบาริสต้ามืออาชีพ "ติวเข้มการเทลาย" สำหรับคนที่มีพื้นฐาน และต้องการต่อยอดศิลปะบนฟองนม ( 4 ท่าน / คลาส )

ราคาต่อคน 8,900.00 บาท

ADVANCED LATTE ART

เวลาเรียน: 09.00 - 16.00 น.

ขอความร่วมมือลูกค้า การเข้าเรียนให้เป็นตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้เท่านั้น

  1. ฉีดวัคซีนแล้วอย่างน้อย 2 เข็ม 
  2. ขออนุญาตลูกค้าตรวจ ATK ทุกท่านก่อนเข้าคลาส

Course

1. ปัจจัยที่ส่งผลโดยตรงกับ Latte art เช่น Espresso Shot และ นม 

2. เน้นวิธีการสตีมนมแบบต่างๆ 

3. เทคนิคการเทลายลาเต้อาร์ตแบบขั้นสูง (ผู้เรียนควรมีพื้นฐานในการสตีมนมและการเทลายเบื้องต้น)

** ผู้เรียนควรมีพื้นฐานในการสตีมนมและการเทลายเบื้องต้น

จำนวนผู้เรียน:  4 ท่าน/คลาส 
ราคา: 8,900 บาท/ท่าน

(ทาง Bluekoff จะจัดเตรียมอาหารกลางวันไว้ให้ผู้เรียน หากท่านใดแพ้อาหารหรือไม่รับประทานอาหารประเภทใด สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะ)

 

วิธีการลงทะเบียนเรียน

1. สามารถสอบถามหรือลงทะเบียนเรียนได้ทางช่องทางต่อไปนี้

     1.1 เบอร์โทร 081-9799565 กด 3

     1.2 Facebook: BLUEKOFF

     1.3 Line Official ID: @bluekoff

     1.4 Email: Trainingcenter@bluekoff.com

2. ในกรณีที่ลูกค้ามีคูปองคอร์สเรียนของทางบลูคอฟ กรุณาแจ้งเลขคูปองกับเจ้าหน้าที่ก่อนลงทะเบียนเรียน หากแจ้งหลังจากมีการชำระเงินเข้ามาแล้ว จะไม่สามารถขอรับเงินคืนและเปลี่ยนเป็นช่องทางการชำระเป็นคูปองได้

3. เมื่อได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ตามช่องทางที่ลูกค้าติดต่อแล้ว สามารถชำระค่าเรียนภายใน 2 วันนับจากวันที่ลงทะเบียนเรียน
โดยโอนชำระเงินเต็มจำนวนผ่านบัญชีเพื่อเป็นการยืนยันที่นั่ง
** โอนชำระเงินเมื่อได้รับข้อความยืนยันการลงทะเบียนจากเจ้าหน้าที่แล้วเท่านั้น

4. หลังจากชำระเงินไม่สามารถเปลี่ยนแปลงช่องทางการชำระเงินได้ และกรุณาแจ้งหลักฐานการชำระเงินผ่านช่องทางที่ลูกค้าติดต่อไว้ข้างต้น (แจ้งคลาสเรียน วันที่จอง และชื่อผู้จองเรียน)

5. ทาง Bluekoff จะจัดเตรียมอาหารกลางวันไว้ให้ผู้เรียน หากท่านใดแพ้อาหารหรือไม่รับประทานอาหารประเภทใด สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้

 

**หมายเหตุ**

1. ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ชำระเงินภายใน 2 วันทำการหลังจากวันที่ลงทะเบียนจองเรียน ระบบจะตัดสิทธิ์ออกอัตโนมัติโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. หากลูกค้าชำระเงินตามกำหนดแต่ไม่มีแจ้งการชำระเงิน ระบบจะตัดสิทธิ์ลูกค้าออกอัตโนมัติโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

3. สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนและโอนชำระเงินแล้ว แต่ไม่สามารถมาเรียนในวันนั้นๆ ได้ สามารถขอเลื่อนวันเรียนได้ 1 ครั้ง โดยต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน ทาง Bluekoff จะไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม  แต่หากพ้นกำหนดดังกล่าว ลูกค้าจะไม่สามารถเลื่อนวันเรียนได้ และหากไม่มาเรียนในวันที่ลงทะเบียนไว้จะถือเป็นการสละสิทธิ์

 

     ต้องขออภัยทุกท่านที่มีความสนใจอยากเรียนชงกาแฟไว้ ณ ที่นี้ด้วยค่ะ เนื่องจากทาง Bluekoff จำเป็นจะต้องให้มีการโอนชำระค่าเรียนก่อน เนื่องจากมีหลายท่านที่จองไว้และไม่สามารถมาเรียนได้ จึงทำให้ผู้ที่สนใจท่านอื่นเสียโอกาสไป