หลักสูตร Basic Barista Course Plus ใช้เวลา 2 วันเต็ม เน้นภาคฏิบัติ (8 คน / คลาส)

วันที่เปิดสอน พุธ, พฤหัส
ราคาต่อคน 4,500.00 บาท

Content Imageใช้เวลาเรียน 2 วันเต็ม (ได้ประกาศนียบัตร)

Day1

1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกาแฟ (Coffee . . . what is coffee ?)

 • สายพันธุ์กาแฟ (Variety)
 • รูปแบบการแปรรูปผลเชอรี่กาแฟ (Process)
 • ระดับการคั่วกาแฟ (Roast LV.)
 • ส่งผลต่อรสชาติหรือไม่ ( Can or Cannot affect cup taste ? )

2 การสกัดกาแฟ (Coffee Extraction)

 • การสกัดกาแฟในรูปแบบ Espresso (Espresso Extraction)
 • การสกัดกาแฟในรูปแบบ Brewing (Brewing Extraction)
 • การสกัดกาแฟ ที่ น้อยไป , ดี และมากเกินไป เป็นอย่างไร ( What is “ Under / Perfect / Over “ extraction ? )
 • ฝึกฝนทักษะการชิมกาแฟเบื้องต้น ( Basic Coffee tasting skills )
 • วิธีการแก้ไข ( How to solve a problem ? )

3 เรื่องของ “นมและลักษณะของฟองนม “ ( Milk & Foam texture )

 • วิธีการ สตรีม นม สำหรับ เมนู ลาเต้ , คาปูชิโน่ และ แฟลตไวท์ ( How to steam milk for “ Latte / Cappucino / flat white “ )
 • การทำเครื่องดื่มเมนูร้อน

 

Day2

4 ฝึกปรับเครื่องบด (Grind size)

 • ฝึกปรับเครื่องบดเพื่อหาค่าความละเอียด - หยาบที่เหมาะสมกับเครื่องชงกาแฟ

5 วิธีการทำเครื่องดื่ม ( Beverage . . . How to do ? )

 • เมนูกาแฟเย็น ( Cold beverage coffee )
 • เมนูที่ไม่มีกาแฟเป็นส่วนผสม ( Non coffee )
 • ฝึกฝน ( Practice )

6 การสกัดกาแฟในรูปแบบ Brewing (Brewing Extraction)

7 การบริหาร จัดการ และ วิเคราะห์ต้นทุน ( Manage )

 • การจัดการกับวัตถุดิบในร้าน รายวัน , รายสัปดาห์ และ การทำความสะอาดเครื่องชงและอุปกรณ์ ( Daily and week cleaning )
 • การคิดวิเคราะห์ต้นทุน ( Costs )

 หลักสูตร Plus จะเป็นคอร์สเรียนแบบเน้นความสำคัญในการใช้งานจริงๆ (ใช้เวลาเรียน 2 วัน)  เน้นเทคนิคและวิธีการเพื่อนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง 

 จัดเป็นกลุ่มละไม่เกิน 8 คน ต่อคลาสเท่านั้น ราคา 4,500 บาท ต่อ 1 ท่าน (ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มแล้ว)

*มีอาหารกลางวันให้ (สำหรับท่านที่เป็นมุสลิมและมังสวิรัติกรุณาแจ้งล่วงหน้า)

 

วิธีการจองวันเรียน

1. สามารถสอบถามหรือสมัครเรียนง่ายๆช่องทางด้วยกัน (ต้องการให้ทุกช่องทางเป็นลิงค์เพื่อง่ายต่อการติดต่อค่ะ)

     1.1 เบอร์โทร 081-9799565 กด3

     1.2 FACEBOOK: BLUEKOFF

     1.3 LINE@ ID:@bluekoff

     1.4 Email: Trainingcenter@bluekoff.com

2.เมื่อได้รับการยืนยันวันเรียนจากเจ้าหน้าที่แล้วลูกค้าสามารถชำระค่าเรียนโดยโอนชำระเงินเต็มจำนวนผ่านบัญชีเพื่อเป็นการยืนยันที่นั่งเรียนที่บัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี นาย ศุภชัย ศรีวิตตาภรณ์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาลาดพร้าว10 เลขบัญชี 968-2-05545-3 

3.หลังจากชำระเงินแล้วกรุณาแจ้งหลักฐานการชำระเงินผ่านช่องทางที่ลูกค้าติดต่อไว้ข้างต้น (แจ้งคลาส วันและชื่อผู้จองเรียน )

***หมายเหตุ***

1.ในกรณีที่ลูกค้าไม่ชำระเงินภายใน 2 วันทำการหลังจากวันลงชื่อจอง ระบบจะตัดสิทธิ์ลูกค้าออกอัตโนมัติโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2.หากลูกค้าชำระเงินกำหนดแต่ไม่มีแจ้งการชำระเงินระบบจะตัดสิทธิ์ลูกค้าออกอัตโนมัติโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

3.สำหรับท่านที่จองและตามโอนเงินแล้ว และไม่สามารถมาเรียนในวันนั้นๆได้จริงๆ ทาง Bluekoff ยินดีที่จะให้ท่านเลื่อนวันเรียนออกไปได้ 1 ครั้ง โดยต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย 7 วัน โดยจะไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หากพ้นกำหนดดังกล่าวแล้วจะไม่สามารถเลื่อนวันเรียนได้ และหากท่านไม่มา ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์

  

     ต้องขออภัยทุกท่านที่มีความสนใจอยากเรียนชงกาแฟไว้ ณ ที่นี้ด้วยค่ะ เนื่องจากทาง Bluekoff จำเป็นที่ต้องให้มีการโอนเงินก่อน เพราะมีหลายๆท่านที่จองไว้ เมื่อถึงวันที่จองก็ไม่สามารถมาเรียนได้ จึงทำให้หลายๆ ท่านเสียโอกาสในวันนั้นไป

     รายได้ที่ได้รับจากการสอนส่วนหนึ่ง เราจะนำไปบริจาคให้กับองค์กรการกุศลต่างๆ เช่น บ้านเด็กอ่อน พญาไท บ้านเด็กอ่อนปากเกร็ด บ้านเด็กพิการ ซ้ำซ้อน สถานสงเคราะห์คนชรา ฯลฯ หากเพื่อนๆ คนไหนมีสถานที่ที่คิดว่าเหมาะสมในการบริจาค สามารถโพสบอกเพิ่มเติมไว้ที่เว็บบอร์ดได้เลย ทาง Bluekoff ยินดีที่จะไปบริจาคค่ะ และหากเพื่อนๆ คนไหนสนใจร่วม กิจกรรมในการบริจาค ก็สามารถแจ้งล่วงหน้าได้นะคะ เราจะจัดไปกันทุก 1-2 เดือนค่ะ