Public Cupping led by Thomas and Natchapat

ราคาต่อคน 2,800.00 บาท

Public Cupping

Bluekoff Education Center มีกิจกรรมดีๆ เชิญชวนให้เหล่าคอกาแฟ บาริสต้า และ Q Grader กับกิจกรรม Public Cupping Coffee : คัปปิ้งเมล็ดกาแฟของโรงคั่ว ชั้นนำจากสหรัฐอเมริกา และงาน World Coffee Event 2023 ณ กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ ที่ยกขบวนมาให้ทุกท่านได้ลิ้มลอง และเปิดประสบการณ์ด้านกาแฟจากโรงคั่วต่างประเทศ ให้ทุกท่านได้มาร่วมชิมและแชร์ประสบการณ์กัน โดยมีทีม Instrutor จาก CQI คุณ Themas มาเป็นผู้นำกิจกรรม รวมถึงการ Discussion ในครั้งนี้ด้วย โดยการคัปปิ้งจะมีการใช้ SCA Cuppig From เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้มีการฝึกให้คะแนนกาแฟ รวมถึงเป็นการ Calibrate ร่วมกับผู้คัปปิ้งท่านอื่นๆ อืกด้วย

รายละเอียดกิจกรรม

วันที่ : วันที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนลงทะเบียน

เวลา : 10.00 - 16.00 น.

สถานที่ : Bluekoff Education Center

ราคา : 2,800 บาท / ท่าน (รวมอาหารกลางวัน)

จำนวนคนที่เข้าร่วมกิจกรรม : 6 - 12 คน

หากท่านใดสนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถติดต่อและสมัครได้ที่ช่องทาง Inbox Facebook Page : Bluekoff Education Center