Q Arabica Combo Training and Exam Course

ราคาต่อคน 89,000.00 บาท

Q Arabica Combo Training and Exam Course

The Q Arabica course & exam เป็นหลักสูตรของสถาบันกาแฟระดับโลก CQI (Coffee Quality Institute) สร้างขึ้นเพื่อเสริมสร้างทักษะให้กับนักชิมกาแฟอราบิก้า สำหรับใช้ในการประเมินคุณภาพกาแฟอย่างเป็นกลางและมีมาตรฐานระดับสากล นอกจากนี้ยังใช้ตรวจหาข้อบกพร่องของกาแฟ และระบุลักษณะของกาแฟอย่างมืออาชีพ

>> ระยะเวลาในการเรียนทั้งหมด 6 วัน โดย
- วันที่ 1-3 : การบรรยายทฤษฎีและความรู้ต่างๆ รวมถึงวิธีการ Cupping เพื่อให้เข้าใจวิธีการต่างๆ ของการชิมกาแฟ รวมถึงวิธีการให้คะแนนในแต่ละองค์ประกอบที่อยู่ในเอกสาร Cupping Form ทั้งหมด 11 องค์ประกอบ
- วันที่ 4-6 : การทำข้อสอบ ทั้งหมด 19 บททดสอบ ซึ่งผู้เรียนจะต้องผ่านบททดสอบทั้งหมด จึงจะได้การรับรองให้เป็น Q Arabica Grader.

ผู้เข้าร่วมที่ผ่านการทดสอบจะได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็น "Q Grader" และสามารถนำไปใช้ในการประเมินและคัดเกรดเมล็ดกาแฟในระดับสากลได้ นอกจากนี้จะต้องต่ออายุใบอนุญาตนี้ทุกๆ 3 ปีโดยเข้าร่วมกิจกรรมการสอบเทียบ Q Grader calibration เพื่อทบทวนทักษะ ความรู้ และวิธีการในการให้คะแนนกาแฟ ให้สามารถประเมินและคัดแยกคุณภาพของกาแฟได้อย่างเหมาะสมและมีมาตรฐาน

รายละเอียดคอร์สเรียน

> จำนวนวันที่เรียน 6 วัน (วันที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนลงทะเบียน)
> เวลา : 9:00 -17:00 น.
> สถานที่ : Bluekoff Education Center
> ผู้สอน : Thomas Ameloot
> ผู้ช่วยสอน : Natchapat Srichandr
> ภาษา : อังกฤษ / ไทย
> จำนวนผู้เข้าร่วม : 6-12 คน
> ติดต่อ : lab@bluekoff.com
**ผู้เข้าเรียนจะได้ต้องได้รับวัคซีนป้องกันโควิด 19 อย่างน้อย 2 – 3 เข็มขึ้นไป เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของท่าน**
.

สิ่งที่รวมในค่าเรียน:

  • อาหารกลางวัน 6 มื้อ / อาหารว่างและกาแฟตลอดวัน
  • วัตถุดิบและอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งหมดที่ใช้ในการเรียนการสอน

หลังจากท่านทำการสมัครในเว็บไซต์แล้ว จะมีเจ้าหน้าที่ทำการติดต่อท่านไป เพื่อทำการลงทะเบียนในระบบ CQI 
หรือท่านสามารถเเข้าไปลงทะเบียนด้วยตนเอง ได้ที่ลิงค์ : https://database.coffeeinstitute.org/course/5399

วิธีการลงทะเบียนเรียน

1. สามารถสอบถามหรือลงทะเบียนเรียนได้ทางช่องทางต่อไปนี้

     1.1 Facebook: https://www.facebook.com/bluekoffedu

     1.2  ท่านสามารถเเข้าไปลงทะเบียนด้วยตนเอง ได้ที่ลิงค์ :https://database.coffeeinstitute.org/course/4590

     1.3 Email: lab@bluekoff.com

2. เมื่อได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ตามช่องทางที่ลูกค้าติดต่อแล้ว สามารถชำระค่าลงทะเบียน เมื่อคอนเฟิร์มการเปิดคลาส
โดยโอนชำระเงินเต็มจำนวนผ่านบัญชีเพื่อเป็นการยืนยันที่นั่ง

** โอนชำระเงินเมื่อได้รับข้อความยืนยันการลงทะเบียนจากเจ้าหน้าที่แล้วเท่านั้น

3. หลังจากชำระเงินแล้วกรุณาแจ้งหลักฐานการชำระเงินผ่านช่องทางที่ลูกค้าติดต่อไว้ข้างต้น (แจ้งคลาสเรียน วันที่จอง และชื่อผู้จองเรียน) ในช่องทางติดต่อที่ระบุ

4. ทาง Bluekoff จะจัดเตรียมอาหารกลางวันไว้ให้ผู้เรียน หากท่านใดแพ้อาหารหรือไม่รับประทานอาหารประเภทใด สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะ

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The Q Arabica course & exam was created as a part of the CQI Coffee Education Pathway to form a skilled for Arabica coffee cuppers, to objectively assess coffee quality, detect coffee defects, and identify coffee characteristics based on professional coffee knowledge; to guarantee an ability of Q Grader to grade coffee which is an international standard licensing.

However, the Q Grader course & exam is not a course for inexperienced or new cuppers; it is an advanced level course. It is highly recommended that you practice your skills by signing up for SCA Skill Building Workshops or Basic Skill Coffee Courses which are offered throughout the year by Bluekoff Education Center.

The course for becoming a Q Arabica Grader prepares participants for a three days lecture and three days exam which includes 19 tests they must pass to become a certified Q Grader. The tests relate to an individual’s ability to accurately and consistently cup and grade coffee according to SCA cupping and grading standards and protocols, including a thorough understanding of the 11 components in the form.

The participant who passes the test is given a professional license as a "Q Grader". This license must be renewed every 3 years by attending a Q Grader calibration to ensure that the Q Grader skill, knowledge, and attitude is up-to-date and definitely grade a coffee.

Course Details

> Q-Arabica combo training and exam course
> Course ID -
https://database.coffeeinstitute.org/course/4590
> Time : 9:00 AM – 5:00 PM
> Venue Bluekoff Education Center
> Instructor : Thomas Ameloot
> Assistant Instructor : Natchapat Srichandr.
> Languages : English / Thai
> The number of participants : 6-12
> Contact : lab@bluekoff.com
**All the participants must be vaccinated with COVID-19 vaccine second and third dose. Your safety is our primary concern.**