เรียนชงกาแฟกับบลูคอฟ

ท่านสามารถตรวจสอบตารางเรียนที่ว่างอยู่ จากตารางเรียน หรือ คลิกด้านบน

และเลือกสำรองที่นั่ง ตามเดือนและวันที่ในตารางที่ว่างอยู่

 

Coffee Course

      Bluekoff จัดการอบรมการชงกาแฟให้กับผู้ที่สนใจ หรือต้องการประกอบธุรกิจกาแฟ รวมถึงผู้ที่ประกอบธุรกิจร้านกาแฟอยู่แล้วแต่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมโดยเปิดอบรมเทคนิคการชงกาแฟให้กับผู้ที่สนใจอย่างหมดเปลือก ไม่มีกั๊ก..

      หลักสูตรในการเรียนชงกาแฟนี้ เราเลือกใช้เครื่องชงกาแฟแบบ Commercial ทั้งหมด สอนโดยทีมผู้เชี่ยวชาญในการชงกาแฟที่มีประสบการณ์ในการชงและการสอนมายาวนานทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยจะสอนตั้งแต่พื้นฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับกาแฟ วิธีการเลือกใช้เมล็ดกาแฟ เครื่องชง เครื่องบด อุปกรณ์ในการชง รวมถึง สูตรเครื่องดื่มต่างๆ ที่ใช้ในร้านกาแฟทั้งหมด และเน้นให้ผู้ที่มาเรียนได้ปฏิบัติลงมือทำจริงตลอดทั้งวันด้วยตนเอง

 

หลักสูตรที่เปิดสอน

1. Basic Barista Course เรียน 1 วันเต็ม (รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก)

    หลักสูตรเริ่มต้นสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนชงกาแฟ โดย Bluekoff เน้นให้ผู้ที่มาเรียนได้ปฏิบัติจริง เริ่มต้นตั้งแต่ปูพื้นฐานในการชงกาแฟแรกเริ่มทุกขั้นตอน ตั้งแต่ทฤษฎีไปจนถึงปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ สามารถนำไปใช้ได้จริงและชงกาแฟเป็นได้โดยง่าย สำหรับหลักสูตรนี้รับจำนวนผู้เรียนไม่เกิน 4 ท่านเท่านั้น ราคา 3,500 บาท ต่อ 1 ท่าน (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมอีก)

2. Basic Barista Course Plus เรียน 2 วันเต็ม (รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก)

    หลักสูตรเริ่มต้นสำหรับผู้ประกอบการร้านกาแฟ หรือผู้ที่ต้องการเรียนชงกาแฟ โดย Bluekoff จะเน้นการปฏิบัติที่มากขึ้นกว่าหลักสูตร 1 วัน และจะลงรายละเอียดในเรื่องของการสกัดกาแฟที่มากขึ้น ฝึกการปรับเฟืองบดกาแฟเพื่อหาค่าความละเอียดหยาบที่เหมาะสมด้วยตนเอง และฝึกการแก้ปัญหากาแฟไหลเร็ว/ไหลช้าซึ่งสามารถพบเจอได้จริงในการเปิดร้านกาแฟ  การทำความสะอาดเครื่องชงและเครื่องบด และนอกจากนี้ยังมีเมนูสร้างสรรค์ (Creative Drinks) สำหรับเพิ่มมูลค่าให้ร้านกาแฟอีกด้วย สำหรับหลักสูตรนี้รับจำนวนผู้เรียนไม่เกิน 4 ท่านเท่านั้น ราคา 5,900 บาท ต่อ 1 ท่าน (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมอีก)

3. Basic Latte Art Course เรียน 1 วัน (รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก)

     หลักสูตรติวเข้มสำหรับการเทลาเต้อาร์ต โดย Bluekoff จะเน้นวิธีการสตีมนมที่เหมาะสมสำหรับการเทลาเต้อาร์ตลายต่างๆ และเทคนิคการขึ้นลายพื้นฐาน เช่น หัวใจ ทิวลิป ใบไม้ ซึ่งสามารถต่อยอดเป็นลายอาเต้อาร์ตขั้นสูงลายอื่นๆ ได้  (ผู้เรียนควรมีพื้นฐานในการสตีมนมเบื้องต้น)  สำหรับหลักสูตรนี้รับจำนวนผู้เรียนไม่เกิน 4 ท่านเท่านั้น ราคา 4,500 บาท ต่อ 1 ท่าน (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมอีก)

4. Home Brewing Class: Pour-Over เรียน 1 วัน (รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก)

     หลักสูตรเรียนรู้การชงกาแฟในรูปแบบ Home Brewing แบบต่างๆ เช่น Pour-Over (Drip Coffee) โดย Bluekoff เน้นการเรียนรู้ปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อรสชาติกาแฟ เช่น สายพันธุ์, แหล่งเพาะปลูก, การแปรรูป และอื่นๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์รสชาติของกาแฟ และสามารถปรับเปลี่ยนตัวแปรต่างๆ ที่จะส่งผลต่อรสชาติ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกรสชาติกาแฟที่เหมาะสมกับความต้องการได้  สำหรับหลักสูตรนี้รับจำนวนผู้เรียนไม่เกิน 4 ท่านเท่านั้น ราคา 3,900 บาท ต่อ 1 ท่าน (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมอีก)

 

วิธีการลงทะเบียนเรียน

1. สามารถสอบถามหรือลงทะเบียนเรียนได้ทางช่องทางต่อไปนี้

     1.1 เบอร์โทร 081-9799565 กด 3

     1.2 Facebook: BLUEKOFF

     1.3 Line Official ID: @bluekoff

     1.4 Email: Trainingcenter@bluekoff.com

2. เมื่อได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ตามช่องทางที่ลูกค้าติดต่อแล้ว สามารถชำระค่าเรียนภายใน 2 วันนับจากวันที่ลงทะเบียนเรียน
โดยโอนชำระเงินเต็มจำนวนผ่านบัญชีเพื่อเป็นการยืนยันที่นั่ง

** โอนชำระเงินเมื่อได้รับข้อความยืนยันการลงทะเบียนจากเจ้าหน้าที่แล้วเท่านั้น

3. หลังจากชำระเงินแล้วกรุณาแจ้งหลักฐานการชำระเงินผ่านช่องทางที่ลูกค้าติดต่อไว้ข้างต้น (แจ้งคลาสเรียน วันที่จอง และชื่อผู้จองเรียน)

4. ทาง Bluekoff จะจัดเตรียมอาหารกลางวันไว้ให้ผู้เรียน หากท่านใดแพ้อาหารหรือไม่รับประทานอาหารประเภทใด สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะ

 

**หมายเหตุ**

1. ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ชำระเงินภายใน 2 วันทำการหลังจากวันที่ลงทะเบียนจองเรียน ระบบจะตัดสิทธิ์ออกอัตโนมัติโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. หากลูกค้าชำระเงินตามกำหนดแต่ไม่มีแจ้งการชำระเงิน ระบบจะตัดสิทธิ์ลูกค้าออกอัตโนมัติโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

3. สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนและโอนชำระเงินแล้ว แต่ไม่สามารถมาเรียนในวันนั้นๆ ได้ สามารถขอเลื่อนวันเรียนได้ 1 ครั้ง โดยต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน และทาง Bluekoff จะไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม  หากพ้นกำหนดดังกล่าว ลูกค้าจะไม่สามารถเลื่อนวันเรียนได้ และหากไม่มาเรียนในวันที่ลงทะเบียนไว้จะถือเป็นการสละสิทธิ์

 

     ต้องขออภัยทุกท่านที่มีความสนใจอยากเรียนชงกาแฟไว้ ณ ที่นี้ด้วยค่ะ เนื่องจากทาง Bluekoff จำเป็นจะต้องให้มีการโอนชำระค่าเรียนก่อน เนื่องจากมีหลายท่านที่จองไว้และไม่สามารถมาเรียนได้ จึงทำให้ผู้ที่สนใจท่านอื่นเสียโอกาสไป

 

สถานที่และการเดินทาง

Bluekoff Showroom & Cafe ตั้งอยู่ที่อาคารพร้อมพันธุ์ 2 ชั้น 1 ซ.ลาดพร้าว 3

1. สำหรับนักเรียนที่ต้องการนำรถยนต์ส่วนตัวมา สามารถจอดรถได้ฟรีที่ อาคารพร้อมพันธุ์ 1 อยู่ติดถนนลาดพร้าว เลยจาก ซ.ลาดพร้าว 3 ไปประมาณ 20 เมตร  (ตามแผนที่ด้านล่าง) คลิก >> แผนที่ Google Map << 

 

2. สำหรับนักเรียนที่ต้องการโดยสารรถไฟฟ้า

2.1 รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ลงที่สถานีพหลโยธิน ทางออกประตูหมายเลข 5

2.2 รถไฟฟ้าสายสีเขียว ลงสถานีห้าแยกลาดพร้าว ทางออก 6 (ฝั่ง Union Mall)

จาก Union Mall เดินย้อนมาประมาณ 300 เมตร จะเจอ ซ.ลาดพร้าว 3 Showroom Bluekoff อยู่ที่อาคารพร้อมพันธุ์ 2 ชั้น 1 

 

3. รถโดยสายประจำทางสาย

8, 24 ,26 , 27 , 28 , 29, 34, 38 ,39 ,44 ,59, 92 ,96, 104, 107 ,122, 129 ,136, 145, 157, 182, 188, 191, 502, 503 ,517, 524, 529, 545