บทความทั้งหมด

กรกฎาคม 2565
“Jebena Buna” พิธีกรรมดั้งเดิมที่เปี่ยมไปด้วยมนต์เสน่ห์ของชาวเอธิโอเปีย

“Jebena Buna” พิธีกรรมดั้งเดิมที่เปี่ยมไปด้วยมนต์เสน่ห์ของชาวเอธิโอเปีย

บอกเล่าพิธีกรรมการดื่มกาแฟเก่าแก่ของชาวเอธิโอเปีย ที่เปี่ยมไปด้วยมนต์เสน่ห์และสะท้อนถึงวิถีชีวิตทางสังคมและวัฒนธรรม

Read more