บทความทั้งหมด

พฤษภาคม 2558
How to Make Whipped Cream

How to Make Whipped Cream

หลายคนพูดถึงกระบอกทำวิปครีมว่าฉีดได้ไม่กี่ครั้งแก๊สมักจะหมดก่อน หรืออาจเกิดจากปัญหาด้านอื่นๆ มาดูวิธีกันได้เลยครับ

Read more