ขนาด Grind size ที่เหมาะกับรูปแบบการชงแต่ละรูปแบบ

     กาแฟรสชาติดีซักแก้ว นอกจากคุณภาพของเมล็ดกาแฟและระดับการคั่วที่เหมาะสมแล้ว อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องคำนึงคือการบดกาแฟ เพราะรูปแบบการชงแต่ละแบบใช้ขนาดของผงกาแฟที่เหมาะสมแตกต่างกันออกไป

     ผงกาแฟที่มีขนาดเล็กหรือบดละเอียดจะทำให้การสกัดรสชาติของกาแฟออกมาได้มากขึ้น และในทางกลับกันผงกาแฟที่มีขนาดใหญ่หรือบดหยาบจะทำให้ต้องใช้เวลาในการสกัดกาแฟที่นานขึ้น ดังนั้นเพื่อให้เกิดการสกัดตัวที่เท่ากันและให้ได้กาแฟรสชาติดี ต้องมั่นใจว่าผงของกาแฟมีความสม่ำเสมอเท่ากันนั้นเอง

     ดังนั้นรูปแบบการชงกาแฟแต่ละแบบก็ต้องการความละเอียด-หยาบของผงกาแฟที่แตกต่างกัน อย่างเช่นการชงในรูปแบบเอสเพรสโซ่ต้องใช้ผงกาแฟที่มีค่อนข้างละเอียด ในขณะที่การชงแบบเฟรนช์เพรส เหมาะกับผงกาแฟที่มีความหยาบ

     ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคน ระดับการบดสามาถปรับเปลี่ยนได้หากกาแฟมีรสชาติเข้มเกินไป อาจลองปรับให้ผงกาแฟหยาบขึ้น ในทางกลับกันหากกาแฟมีรสชาติบางเกินไปก็ลองปรับให้กาแฟมีความละเอียดมากขึ้น

     ไปดูกันว่าการชงแต่ละแบบเหมาะกับผงกาแฟที่มีความละเอียดระดับใดค่ะ

การบดแบบหยาบ (Coarse grind)

     มีขนาดใกล้เคียงกับเกลือโคเชอร์ เหมาะกับ การชงแบบเฟรนช์เพรส (French Press) เพราะเป็นการชงแบบแช่ผงกาแฟในน้ำร้อนเป็นเวลานาน ผงกาแฟจึงต้องมีความหยาบเพราะการสกัดตัวช้า ไม่เกิดการสกัดตัวที่มากจนเกินไป และเพื่อป้องกันไม่ให้ผงกาแฟลอดออกมาจากแผ่นกรองปนกับน้ำกาแฟอีกด้วย

     เหมาะกับการชงแบบ การสกัดเย็น (Cold Brew) เพราะเป็นการชงแบบการชงแบบแช่น้ำเป็นเวลานาน หากผงกาแฟที่มีความละเอียดมากจะทำให้ได้กาแฟที่มีความเข้มและขมจนเกินไป

การบดแบบปานกลาง (Medium grind)

     ความละเอียดประมาณทราย เหมาะกับ การชงแบบดริป (Pour Over or Filter Brewers) เป็นการชงที่ใช้การซึมผ่านของน้ำร้อนที่ผ่านตัวกาแฟและสกัดเอารสชาติออกมา ยิ่งผงของกาแฟมีความละเอียดมากน้ำจะซึมผ่านกาแฟได้ช้า ทำให้กาแฟถูกสกัดตัวมากเกินไปนั่นเอง

     การชงแบบแอโร่เพรส (Aeropress) เป็นการผสมกันระหว่างเครื่องชงเอสเพรสโซ่และการชงแบบฟิลเตอร์ โดยใช้ลูกสูบเพื่อดันน้ำผ่านกาแฟบดและผ่านตัวกรอง หากต้องการชงให้ไว้ขึ้น สามารถปรับให้กาแฟละเอียดขึ้นได้ แต่หากใช้กาแฟที่มีความหยาบกว่าก็ต้องต้องยืดระยะเวลาในการชงด้วยเช่นกัน

     การชงแบบไซฟอน (Syphon Brewer) เป็นการชงแบบแช่เช่นเดียวกัน สามารถปรับระยะเวลาในการชงให้เหมาะกับระดับของผงกาแฟได้ ซึ่งหากกาแฟมีความหยาบมากเกินไปจะทำให้ต้องใช้ระยะเวลาในการชงนานขึ้น อาจจะทำให้กาแฟมีรสขมได้

การบดแบบหยาบ-ละเอียด (Medium fine grind)

     เหมาะกับ การชงแบบมอคค่าพอท (Moka Pot) เป็นการชงที่มักให้รสชาติที่เข้มข้นและขม ดังนั้นผงกาแฟที่เหมาะสมจะค่อนข้างละเอียดเหมือนเกลือ จะช่วยลดความขมของกาแฟได้ แต่หากชอบความเข้มมากก็สามารถปรับให้มีความละเอียดมากขึ้นได้

การบดแบบละเอียดมาก (Fine grind)

     จะมีความละเอียดกว่าน้ำตาลเล็กน้อย แต่ไม่ละเอียดขนาดเป็นแป้ง เหมาะกับ การชงแบบเอสเพรสโซ (Espresso) เพราะเป็นการสกัดอย่างรวดเร็ว โดยใช้แรงดันและความร้อนสูงเพื่อให้ได้กาแฟที่เข้มข้น