MYTHOS 2 GRINDER REVIEW : Part 4

Part 1 : ความสัมพันธ์ของน้ำหนักผงกาแฟ ที่ใช้ความเร็วรอบและระยะเวลาที่แตกต่างกัน

Part 2 : ความเสถียรของน้ำหนักผงกาแฟ ที่ใช้ความเร็วรอบและระยะเวลาที่แตกต่างกัน

Part 3 : ความเร็วรอบที่แตกต่างกันมีผลต่อรสชาติของกาแฟอย่างไร

Part 4 : ความเร็วรอบที่แตกต่างกันจะมีผลต่อระยะเวลาในสกัดกาแฟอย่างไร

     สวัสดีค่าคุณผู้อ่านทุกท่านค่ะ วันนี้ก็เดินทางมาถึง Part สุดท้ายสำหรับการทดลองการใช้งานของเครื่องบดกาแฟที่มากด้วยประสิทธิภาพอย่าง Mythos 2 แล้วนะคะ โดยหัวข้อนี้เราจะมาทำการทดลองกันว่า ความเร็วรอบในการบดที่แตกต่างกันจะมีผลต่อระยะเวลาในสกัดกาแฟอย่างไรค่ะ

     การทดสอบครั้งนี้ เราใช้เมล็ดกาแฟไทย จากดอยช้าง จ.เชียงราย โดยเบลนด์ระดับการคั่วที่แตกต่างกัน ตั้งแต่คั่วระดับกลาง, กลางค่อนเข้ม และระดับเข้ม ในอัตราส่วน 1:1:1 โดยความละเอียดของการบด เราปรับให้เหมาะสมกับการนำไปสกัดกับเครื่อง Espresso ค่ะ ทำการบดโดยตั้งค่าความเร็วที่ 800, 1,000 และ 1,200 รอบต่อวินาที แล้วชั่งน้ำหนักผงกาแฟปริมาณ 18 กรัม

     จากนั้นทำการสกัดโดยใช้เครื่องชงกาแฟ Modbar รุ่น EP จากนั้นจับเวลาที่ใช้ในการสกัด เพื่อให้ได้น้ำกาแฟ 36 กรัม ผลของระยะเวลาในการสกัดออกมาดังที่แสดงในตาราง

     ตารางแสดง เวลาในการสกัดกาแฟ จากความเร็วของเครื่องบดที่แตกต่างกัน (800, 1,000 และ 1,200 รอบ/นาที)

สรุป

     ความเร็วรอบในการบดที่แตกต่างกันจะมีผลต่อระยะเวลาในสกัดกาแฟ ซึ่งแทบจะไม่มีผลที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน ทั้งนี้ ต้องชิมรสชาติควบคู่ไปกับการปรับเปลี่ยนปัจจัยอื่นๆ ด้วย ซึ่งสามารถย้อนกลับไปดูบทความในตอนอื่นๆ ได้เลยค่ะ