Forum demo with different statuses
#0

เครื่องชง Appia v2g ตรง shower screen มันมีน๊อตตรงกลางชอบไปขูดกับหน้ากาแฟครับ เลยอยากทราบว่ามันสามารถเปลี่ยนไปใช้ ของรุ่นไหนแทนได้มั้ยครับ

#2

อาจเป็นเพราะใส่ผงกาแฟในปริมาณที่เยอะกว่าปกติครับ แก้ไขได้โดยการ บดกาแฟละเอียดขึ้นแล้วใส่ผงในปริมาณที่เหมาะสม หรือเปลี่ยนbasketใส่ผงกาแฟให้มีขนาดความจุเพิ่มขึ้นครับ