ประกาศวันหยุด บริษัท บลูคอฟ จำกัด

2/12/2560 15:22:55
 
ประกาศวันหยุดบริษัทบลูคอฟ

ประกาศวันหยุดประจำเดือน

วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2561 (วันแรงงาน)

วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561 (วันวิสาขบูชา)

--------------------------------------------------------------------

วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 (เฉพาะโรงคั่ว)

สำหรับกรณีสั่งคั่วกาแฟเมล็ดพิเศษหรือต่างประเทศ

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและกรุณาสั่งสินค้าล่วงหน้าก่อนวันหยุด
ขออภัยในความไม่สะดวก

 

สอบถามเพิ่มเติมโทร

Bluekoff Showroom: 081-979-9565 ต่อ 2