MYTHOS 2 GRINDER REVIEW : Part 1

สวัสดีค่ะผู้อ่านทุกท่าน...

     อย่างที่ทุกท่านคงเคยได้ยินว่าอาวุธของบาริสต้าที่มีความสำคัญต่อรสชาติของกาแฟ ก็คือ เครื่องบดกาแฟ ซึ่งเปรียบเสมือนมีดของเชฟเลยก็ว่าได้ วันนี้เราจะเรามารีวิวการทำงาน และประสิทธิภาพของเครื่องบดกาแฟยี่ห้อ Nuova Simonelli รุ่น Mythos 2 กันค่ะ

     ก่อนอื่นต้องขอกล่าวย้อนกลับไปว่า Mythos 2 พัฒนาเพิ่มเข้ามาจาก Mythos 1 ซึ่งมีการเพิ่ม Innovation Technology เข้ามา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็น Clima Pro 2.0 ที่ช่วยควบคุมอุณหภูมิของเครื่องบดกาแฟ Variable speed ที่สามารถปรับความเร็วรอบในการบดได้ รวมไปถึง 3 Scenarios คือการตั้งค่าการบด ได้ 3 รูปแบบ เป็นต้น

ในการรีวิวการใช้งานเครื่องบด Mythos 2 จะแบ่งเป็น 4 หัวข้อ ได้แก่

     Part 1 : ความสัมพันธ์ของน้ำหนักผงกาแฟ ที่ใช้ความเร็วรอบและระยะเวลาที่แตกต่างกัน

     Part 2 : ความเสถียรของน้ำหนักผงกาแฟ ที่ใช้ความเร็วรอบและระยะเวลาที่แตกต่างกัน

     Part 3 : ความเร็วรอบที่แตกต่างกันมีผลต่อรสชาติของกาแฟอย่างไร

     Part 4 : ความเร็วรอบที่แตกต่างกันจะมีผลต่อระยะเวลาในสกัดกาแฟอย่างไร


     วันนี้เราจะมาเริ่มต้นทำการทดลองกันใน Part ที่ 1 ไปพร้อมๆกันเลยนะคะ ถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยยยย..

Part 1 : ความสัมพันธ์ของน้ำหนักผงกาแฟ ที่ใช้ความเร็วรอบและระยะเวลาที่แตกต่างกัน

     เนื่องจาก Nuova Simonelli รุ่น Mythos 2 จะไม่สามารถชั่งน้ำหนักผงกาแฟได้เหมือน ยี่ห้อ Victoria ที่จะมีตาชั่ง ทำให้สามารถตั้งค่าปริมาณน้ำหนักของผงกาแฟที่บดออกมาได้ แต่ของทาง Nuova Simonelli เองก็สามารถตั้งค่าเวลาที่ใช้ในการบดได้คล้ายกับ Fiorenzato รุ่น F64 E และ EVO

รายละเอียดเครื่องชง Fiorenzato

     การทดลองในวันนี้เราจะตั้งสมมติฐานในการทดสอบครั้งนี้ไว้ว่า หากเราตั้งเวลาที่ใช้ในการบดที่แตกต่างกัน ที่ความเร็วรอบในการบดที่แตกต่างกัน จะได้ปริมาณผงกาแฟที่บดออกมาใกล้เคียงกัน หรือแตกต่างกันอย่างไรบ้าง โดยการทดสอบแบ่งออกเป็น

     1. ความเร็วรอบในการบดที่แตกต่างกัน ได้แก่ 800, 1000 และ 1200 รอบต่อนาที

     2. ระยะเวลาที่ใช้ในการบด ได้แก่ 3, 5 และ 7 วินาที

วิธีการทดสอบ

     เราทำการควบคุมตัวแปรในการทดสอบครั้งนี้ 3 ปัจจัย ได้แก่

  • ชนิดของเมล็ดกาแฟ โดยเราเลือกใช้เป็นเมล็ดกาแฟอาราบิก้า 100% เกรด A คั่วกลาง

  • ความละเอียดของผงกาแฟ

  • อุณหภูมิของเครื่องบด ตั้งค่าอยู่ที่ 35 องศาเซลเซียส

     เราทำการทดสอบโดยตั้งค่าความเร็วรอบและระยะเวลาในการบดที่แตกต่างกัน โดยจะทำการชั่งน้ำหนักผงกาแฟที่ออกมา และหาค่าเฉลี่ยจากการบด 5 ครั้ง และบันทึกผลในตาราง ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ออกแบบบันทึกผลการทดสอบปริมาณผงกาแฟ


ผลการทดสอบ

     หลังจากที่เราการทดสอบและบันทึกข้อมูลแล้ว จะได้ข้อมูลดังตารางที่ 2 ดังต่อไปนี้

ตารางที่ 2 บันทึกผลการสอบปริมาณผงกาแฟ

     จากนั้นเราจะนำข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบให้มองเห็นภาพมากขึ้นผ่านกราฟที่ 1 เพื่อแสดงน้ำหนักเฉลี่ยของผงกาแฟ ในเวลาในการบดที่ต่างกัน และเปรียบเทียบเส้นกราฟระหว่างความเร็วรอบ 800,1000,1200 RPM

จาก กราฟที่ 1 จะเห็นได้ว่า

  • กราฟเส้นสีน้ำเงินที่ความเร็วรอบในการบดที่ 800 รอบต่อนาที ที่เวลาในการบด 3, 5 และ 7 วินาที ได้ค่าเฉลี่ยน้ำหนักผงกาแฟ ได้แก่ 5.6, 9.3 และ 13.3 กรัม ดังนั้น ที่ความเร็วรอบ 800 รอบต่อนาที เมื่อเวลาในการบดต่างกัน 1 วินาที ปริมาณผงกาแฟจะเปลี่ยนแปลงเฉลี่ย 1.85 – 2 กรัม

  • กราฟเส้นสีส้มที่ความเร็วรอบในการบดที่ 1000 รอบต่อนาที ที่เวลาในการบด 3, 5 และ 7 วินาที ได้ค่าเฉลี่ยน้ำหนักผงกาแฟ ได้แก่ 7.1, 13.1 และ 18.5 กรัม ดังนั้น ที่ความเร็วรอบ 1000 รอบต่อนาที เมื่อเวลาในการบดต่างกัน 1 วินาที ปริมาณผงกาแฟจะเปลี่ยนแปลงเฉลี่ย 2.7 - 3 กรัม/ 1 วินาที

  • กราฟเส้นสีเทาที่ความเร็วรอบในการบดที่ 1200 รอบต่อนาที ที่เวลาในการบด 3, 5 และ 7 วินาที ได้ค่าเฉลี่ยน้ำหนักผงกาแฟ ได้แก่ 9, 16.5 และ 24 กรัม ดังนั้น ที่ความเร็วรอบ 1200 รอบต่อนาที เมื่อเวลาในการบดต่างกัน 1 วินาที ปริมาณผงกาแฟจะเปลี่ยนแปลงเฉลี่ย 3.75 กรัม/ 1 วินาที

     กราฟที่ 2 จะเป็นการเปรียบเทียบข้อมูลแสดงน้ำหนักเฉลี่ยของผงกาแฟ ในความเร็วรอบที่ต่างกัน และเปรียบเทียบเส้นกราฟระหว่างวินาที 3, 5 และ 7

จาก กราฟที่ 2 จะเห็นได้ว่า

  • กราฟเส้นสีเขียวที่ระยะเวลาในการบดที่ 3 วินาที ที่ความเร็วรอบในการบด 800, 1000 และ 1200 รอบต่อนาที ได้ค่าเฉลี่ยน้ำหนักผงกาแฟ ได้แก่ 5.6, 7.1 และ 9 กรัม ดังนั้นที่เวลาในการบดที่ 3 วินาที แต่ความเร็วรอบในการบดต่างกัน ปริมาณผงกาแฟจะเปลี่ยนแปลงเฉลี่ย 0.85 กรัม/100 รอบต่อนาที

  • กราฟเส้นสีเหลืองที่ระยะเวลาในการบดที่ 5 วินาที ที่ความเร็วรอบในการบด 800, 1000 และ 1200 รอบต่อนาที ได้ค่าเฉลี่ยน้ำหนักผงกาแฟ ได้แก่ 9.3, 13.1 และ 16.5 กรัม ดังนั้นที่เวลาในการบดที่ 5 วินาที  แต่ความเร็วรอบในการบดต่างกัน ปริมาณผงกาแฟจะเปลี่ยนแปลงเฉลี่ย 1.8 กรัม/100 รอบต่อนาที

  • กราฟเส้นสีม่วงที่ระยะเวลาในการบดที่ 7 วินาที ที่ความเร็วรอบในการบด 800, 1000 และ 1200 รอบต่อนาที ได้ค่าเฉลี่ยน้ำหนักผงกาแฟ ได้แก่ 13.3, 18.5 และ 24 กรัม ดังนั้นที่เวลาในการบดที่ 7 วินาที  แต่ความเร็วรอบในการบดต่างกัน ปริมาณผงกาแฟจะเปลี่ยนแปลงเฉลี่ย 2.7 กรัม/100 รอบต่อนาที

     จากการทดสอบใน Part 1 พบว่า ปริมาณผงกาแฟมีการเปลี่ยนแปลงตามที่ทางผู้ผลิตอธิบายในข้อมูลสินค้า ว่าเมื่อปรับเปลี่ยนความเร็วรอบในการบดจะมีการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำหนักของผงกาแฟ 2-4 กรัม ต่อวินาที