Fiorenzato F64 E VS F64 EVO

     นับว่าเป็นคำถามที่หลายคนสงสัยกันมากถึงความแตกต่างระหว่างเครื่องบด Fiorenzato F64 E และ F64 EVO วันนี้เราจะขอนำเสนอข้อมูลเชิงสถิติที่เราได้ทำการทดลองกันไปและเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเครื่องบดทั้งสองตัวนี้ ไปดูข้อมูลกันค่ะ

     จากตารางเปรียบเทียบข้างต้นจะเห็นได้ว่า มีเพียง 2 จุดหลักๆ เท่านั้น ที่เป็นข้อแตกต่างระหว่างเครื่องบด 2 รุ่นนี้ นั่นคือ ระยะเวลาในการบดหรือความเร็วในการบด และ พัดลมระบายอากาศ

                                              Fiorenzato F64 E

                                              Fiorenzato F64 EVO

     ซึ่งเราได้ทำการเปรียบเทียบระยะเวลาในการบดของเครื่องบด Fiorenzato ทั้ง 2 รุ่น โดยใช้เมล็ดกาแฟตัวเดียวคือ กาแฟไทย คั่วกลาง และปรับค่าความละเอียดของผงกาแฟไว้สำหรับการชง Espresso โดยได้แบ่งการทดลองเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้

 

     จากตารางเปรียบเทียบการทดลองทั้ง 2 รูปแบบ จะเห็นได้ว่า F64 E มีความเร็วในการบดเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ 2.7-2.8 กรัมต่อวินาที  และ F64 EVO มีความเร็วในการบดเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ 3.9-4.0 กรัมต่อวินาที ซึ่งการที่ F64 EVO สามารถบดเมล็ดกาแฟได้เร็วกว่าเครื่อง F64 E มีสาเหตุสำคัญมาจากลักษณะของเฟืองบด